• 2 girl 1 cup (two girl one cup) là gì? Bạn có dám xem

    2 girl 1 cup hay còn được biết đến là two girl one cup. Dịch ra tiếng viết có nghĩa là 2 cô gái 1 chiếc ly. Ồ thế thì có gì mà người ta lại xếp nó vào danh sách những từ khóa không nên tìm kiếm như tubgirl (cô gái trong bồn tắm), vòng tròng jerk hay blue waffle (bánh quế xanh kinh dị). Chắc hẳn bạn đang tự đặt ra câu hỏi đó cũng như tôi khi lần đầu biết đến 2 gỉrl 1 cup. Tuy nhiên nếu bạn chịu khó tìm hiểu kĩ như tôi dành nguyên một giờ đồng hồ để tìm hiểu về điều đó thì bạn sẽ không nghĩ vậy nữ…


This free website is created and hosted by Website.com's Site Builder.