• 2 girl 1 cup (two girl one cup) là gì? Bạn có dám xem

    2 girl 1 cup hay còn được biết đến là two girl one cup. Dịch ra tiếng viết có nghĩa là 2 cô gái 1 chiếc ly. Ồ thế thì có gì mà người ta lại xếp nó vào danh sách những từ khóa không nên tìm kiếm như tubgirl (cô gái trong bồn tắm), vòng tròng jerk hay blue waffle (bánh quế xanh kinh dị). Chắc hẳn bạn đang tự đặt ra câu hỏi đó cũng như tôi khi lần đầu biết đến 2 gỉrl 1 cup. Tuy nhiên nếu bạn chịu khó tìm hiểu kĩ như tôi dành nguyên một giờ đồng hồ để tìm hiểu về điều đó thì bạn sẽ không nghĩ vậy nữ…


Free Website Created & Hosted with Website.com Website Builder

Create Yours

Create Free Website Now

Stunning Website Templates. Free Domain.
Create your website like mine with website.com website builder. Start My Website